TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

Bazując wyłącznie na sprawdzonych rozwiązaniach w zakresie transportu towarów i produktów oferujemy Państwu pewność dostarczenia na czas powierzonych nam dóbr

NIEZAWODNA FLOTA

Bazując wyłącznie na sprawdzonych rozwiązaniach w zakresie transportu towarów i produktów oferujemy Państwu pewność dostarczenia na czas powierzonych nam dóbr

 

WYPOCZĘCI KIEROWCY

Weekendy i Święta spędzają w domach, a nie na parkingach w samochodach

Początki naszej firmy datuje się na rok 1991, czyli okres budowania normalnych zasad rynkowych, które również dotyczyły rynku transportu prywatnego. Od samego początku celem firmy było profesjonalne świadczenie usług dla swoich klientów w zakresie transportu krajowego, a następnie międzynarodowego.

Wszystkie zestawy są wyposażone w urządzenia GPS, dzięki czemu możemy w każdym momencie określić lokalizację powierzonego nam przez Państwa ładunku. Każdy z naszych kierowców posiada ważne świadectwa kwalifikacji oraz odpowiednie doświadczenie.